Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

FemiFit:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: FemiFit
Y-tunnus: 1945352-8
Osoite: Yrittäjäntie 5
Postinumero: 92120
Postitoimipaikka: RAAHE
Puhelinnumero: +358456300035
Sähköposti: femifit@outlook.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Maarit Katainen

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia FemiFit:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Tilausten käsittely ja toimitus
  • Laskutus- ja maksuliikenne
  • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
  • Markkinointi

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja ei kerätä viranomaisen pitämistä rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä FemiFit:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Henkilötunnus
  • Yrityksen nimi ja tunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle tarvittaessa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä FemiFit:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.